از مهمترین موضوعاتی که انقلاب اسلامی ایران باید کارآمدی خود را در نظر و عمل نشان دهد، حوزه تعلیم و تربیت انسان است. بنابر منویات مقام معظم رهبری مدظله در مورد تعلیم و تربیت که فرمودند «مسأله اول در نظام ماست»، این ضرورت بر دغذغه مندان انقلاب‌اسلامی آشکار شده که افراد و گروه‌هایی در بدنه بخش‌های خصوصی و دولتی آموزش و پرورش باید حضور داشته‌باشند که با ایجاد نظام نظری و عملی مبتنی بر اسلام ناب ، از یک سو با تربیت نسلی مومن، متخصص و انقلابی، آینده نظام‌اسلامی را تضمین کرده و زمینه تمدن نوین اسلامی را فراهم نمایند. از سوی دیگر الگویی برای جبهه مستضعفین و مشتاقان حق و حقیقت در سراسر جهان باشند.
مجتمع فرهنگی آموزشی امام صادق علیه السلام در راستای انجام رسالت تمدنی خود، برای ارتقای کارآمدی عملی از یک سو و ارائه الگوی تربیت دینی از سوی دیگر، نهادی را به نام «مرکز تربیت مربی کرامت» در شهریورماه سال 1395 راه اندازی نمود، تا بتواند معلمان، مربیان، فعالان فرهنگی و علاقه مندان به حوزه تعلیم و تربیت را به سمت تعالی و تکامل رهنمون سازد و معلمانی در تراز انقلاب اسلامی تربیت نماید و در این مسیر از ظرفیت هایی همچون دانشگاه امام صادق علیه السلام نیز بهره می برد.

مرکز تربیت مربی بر اساس نگاه توحیدی و اسلامی، تربیت انسان را امری بسیار پراهمیت دانسته و میداند کسی که خود را در این جایگاه قرار می‌دهد باید از جهت دانشی، گرایشی، اعتقادی، رفتاری، مهارتی و ارتباطی دارای ویژگیهایی متناسب با آن باشد. او پیش از اینکه معلم باشد رزمنده‌ای است که در جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی می‌جنگد؛ نه کسی که به معلمی، صرفا به عنوان یک شغل برای کسب درآمد می‌نگرد. پیش از اینکه مجاهدی انقلابی باشد، مؤمنی است که به اسلام ناب پایبند است؛ نه طرفدار اسلام امریکایی و اسلام تحجر و التقاط. و پیش از آنکه مسلمان باشد، انسانی است که ساحات فردی، خانوادگی و اجتماعی خود را به صورت انسانی تنظیم می نماید. نتیجه اینکه شاخصهای معلم تراز انقلاب اسلامی را می‌توان به صورت دوایر متداخل الگوسازی نمود، که در ذیل مشاهده می‌شود.

 اصلی‌ترین هدف این مرکز، تربیت مربی تراز انقلاب اسلامی است؛ در عین حال اهداف دیگری را نیز می‌توان برای آن برشمرد که جنبه مقدمه‌ای و یا ثمره‌ای دارد. بدین ترتیب ‌این اهداف را اینگونه میتوان برشمرد:

? هدف اصلی
تربیت معلم تراز انقلاب اسلامی

? اهداف فرعی
? شناسایی و جذب افراد مستعد در زمینه تعلیم و تربیت
? ارتقا و پیشرفت همه جانبه معلمان و افراد مستعد
? فرهنگ سازی و تقویت شأن اجتماعی فعالیت‌های تربیتی
? تأمین محتوای پژوهشی مورد نیاز در زمینه تربیت مربی
? زمینه سازی و معرفی جهت به کارگیری مربیان مستعد

? برخی از فعالیت های کرامت
? فعالیتهای پژوهشی به عنوان پشتوانه و پیشران سایر فعالیتها
? برگزاری دوره های اموزشی کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت
? تربیت معلم تراز انقلاب اسلامی در قالب طرح های بلند مدت همه جانبه تکمیلی همچون مطالعه ،کلاس، کارگاه، کاربینی و کارورزی
? برگزاری جشنواره ایتات: ایده ها و تجربیات اموزشی و تربیتی
? برگزاری محافل هم اندیشی و هم افزایی نخبگان و فعالین برجسته تعلیم و تربیت
? تعاملات هم افزا با فعالان این حوزه همچون دانشگاه فرهنگیان، جهاد دانشگاهی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی، سازمانهای مردم نهاد و …
? فعالیتهای رسانه ای به خصوص در فضای مجازی
? پشتیبانی تربیتی و مشاوره تلفنی ویژه معلمان مناطق محروم

? تعاملات هم افزا
در شرایط امروز، تکروی و انزوا نمیتواند نتیجه بخش باشد، لذا مرکز تربیت مربی تلاش داشته تا دستاوردهای خود را با جریان انقلابی تعلیم و تربیت به اشتراک گذارد تا هم از ظرفیتهای انان استفاده نماید و هم آورده های خود را برای یاری این جبهه تقدیم نماید. در این راستا تعاملات، همکاری ها و تفاهمنامه هایی با نهادها، موسسات، مدارس، حوزه های علمیه و دانشگاه های گوناگون اجرایی کرده است. در ذیل به تعدادی از این مراکز همکار اشاره میکنیم:
1. دانشگاه امام صادق علیه السلام
2. دانشگاه فرهنگیان
3. پژوهشگاه انقلاب اسلامی
4. شورای عالی انقالب فرهنگی
5. سازمان پژوهش و برنامه ریزی اموزشی وزارت اموزش و پرورش
6. سازمان دار القرآن الکریم
7. جهاد دانشگاهی
8. کانون مدارس اسلامی
9. انجمن مشاوره ایران
10. آستان قدس رضوی
11. قرارگاه پیشرفت و آبادانی
12. پردیس ادب
13. مؤسسه طلوع حق
14. بنیاد حکمت اسلامی صدرا
15. دانشگاه علمی و کاربردی محمد رسول الله صلی ا… علیه و آله