دوره مطالعاتی – آموزشی آشنایی با نظام تعلیم و تربیت از دیدگاه علامه طباطبایی (ره)

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان
درباره دوره این دوره در 40 جلسه آموزشی و طی 4 ترم برگزار می‌شود. هر ترم شامل 10 جلسه است.…
66
200,000 تومان
367
300,000 تومان

بسته آموزشی بانوی تمدن ساز

5.00 1 رای
150,000 تومان
درباره دوره این دوره در 6 ساعت آموزشی و طی 12 جلسه برگزار خواهد شد. در این دوره به تبیین…
15
150,000 تومان

طرح مطالعاتی استاد صفائی حائری

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان
درباره دوره توضیحات طرح مطالعاتی استاد صفائی حائری بدین شرح می باشد: این دوره از 5 آذر آغاز می‌شود و…
210
150,000 تومان

آشنایی با منظومه تربیتی شهید مطهری(ره). ترم2

5.00 1 رای
480,000 تومان
درباره دوره ترم دوم دوره آشنایی با منظومه تربیتی اندیشه شهید مطهری در 30 ساعت، از 10 شهریور به مدت…
39
480,000 تومان

خانواده ایرانی

بدون امتیاز 0 رای
3,000,000 تومان
درباره دوره این دوره در 60 ساعت آموزشی ارائه شده است. برای این دوره آزمون برگزار نمی‌شود و گواهی صادر…
2
3,000,000 تومان

تربیت دخترانه

بدون امتیاز 0 رای
3,000,000 تومان
درباره دوره این دوره در 60 ساعت آموزشی ارائه شده است. برای این دوره آزمون برگزار نمی‌شود و گواهی صادر…
10
3,000,000 تومان

اصول تربیتی اسلام بر اساس تدبر در سوره قدر

بدون امتیاز 0 رای
14,000 تومان
درباره دوره این بسته، از سری جلسات دوره تربیت مشاور و پشتیبان تربیتی پیوند/ اصول تربیتی اسلام بر اساس تدبر در…
24
14,000 تومان

اصول تربیتی اسلام بر اساس تدبر در سوره فجر

بدون امتیاز 0 رای
28,000 تومان
درباره دوره این بسته، از سری جلسات دوره تربیت مشاور و پشتیبان تربیتی پیوند/ اصول تربیتی اسلام بر اساس تدبر در…
80
28,000 تومان

اصول تربیتی اسلام بر اساس تدبر در سوره شمس

بدون امتیاز 0 رای
7,000 تومان
درباره دوره این بسته، از سری جلسات دوره تربیت مشاور و پشتیبان تربیتی پیوند/ اصول تربیتی اسلام بر اساس تدبر در…
16
7,000 تومان

اصول تربیتی اسلام بر اساس تدبر در سوره‌ انشقاق

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
درباره دوره این بسته، از سری جلسات دوره تربیت مشاور و پشتیبان تربیتی پیوند/ اصول تربیتی اسلام بر اساس تدبر در…
5
19,000 تومان

اصول تربیتی اسلام بر اساس تدبر در سوره‌های ناس، فلق، عصر و تین

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
درباره دوره این بسته، از سری جلسات دوره تربیت مشاور و پشتیبان تربیتی پیوند/ اصول تربیتی اسلام بر اساس تدبر در…
1
70,000 تومان

مهارت های مربیگری

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان
درباره دوره این بسته در 10 ساعت آموزشی ارائه شده است. مباحث آقای دکتر حبیب رحیم پور در این بسته…
105
100,000 تومان
15%
تخفیف

آشنایی با کلیات تربیت دینی فرزند

5.00 1 رای
2,366,000 تومان 2,011,100 تومان
معرفی بسته آموزشی در نگاه توحیدی و اسلامی، تربیت انسان امری بسیار مهم است و کسی که خود را در…
112
2,366,000 تومان 2,011,100 تومان
15%
تخفیف

بسته ویژه تربیت مشاور و پشتیبان تربیت دینی پیوند

5.00 1 رای
2,506,000 تومان 2,130,100 تومان
درباره دوره دوره آموزشی تربیت مشاور و پشتیبان تربیتی پیوند، توسط مجموعه پیوند و با همکاری مرکز کرامت، از سال…
42
2,506,000 تومان 2,130,100 تومان

بررسی مساله فرزندآوری و نقش آن در جامعه ولایی بر اساس تدبر در سوره محمد (ص)

بدون امتیاز 0 رای
196,000 تومان
درباره دوره این بسته، از سری جلسات دوره تربیت مشاور و پشتیبان تربیتی پیوند/ اصول تربیتی اسلام بر اساس تدبر در…
0
196,000 تومان

اصول تربیت جنسی بر مبنای سوره مبارکه نور

بدون امتیاز 0 رای
238,000 تومان
درباره دوره این بسته، از سری جلسات دوره تربیت مشاور و پشتیبان تربیتی پیوند/ اصول تربیتی اسلام بر اساس تدبر در…
4
238,000 تومان

نگاهی به تربیت اسلامی برگرفته از اندیشه های شهید مطهری (ره)

بدون امتیاز 0 رای
182,000 تومان
درباره دوره این بسته، از سری جلسات دوره تربیت مشاور و پشتیبان تربیتی پیوند/ آشنایی با اندیشه تربیتی اندیشمندان معاصر…
5
182,000 تومان

آشنایی با الزامات تربیتی اندیشه مقام معظم رهبری

بدون امتیاز 0 رای
84,000 تومان
درباره دوره این بسته، از سری جلسات دوره تربیت مشاور و پشتیبان تربیتی پیوند/ آشنایی با اندیشه تربیتی اندیشمندان معاصر…
18
84,000 تومان

اصول تربیتی اسلام از منظر امام خمینی (ره) بر اساس کتاب چهل حدیث

بدون امتیاز 0 رای
168,000 تومان
درباره دوره این بسته، از سری جلسات دوره تربیت مشاور و پشتیبان تربیتی پیوند/ آشنایی با اندیشه تربیتی اندیشمندان معاصر…
9
168,000 تومان

الزامات تربیتی اندیشه شهید مطهری. ترم3

بدون امتیاز 0 رای
196,000 تومان
درباره دوره ترم3 دوره الزامات تربیتی شهید مطهری در 14 ساعت آموزشی برگزار شده است. در این ترم کتابهای اسلام…
0
196,000 تومان

تربیت مشاور و پشتیبان تربیتی پیوند (ترم3)

بدون امتیاز 0 رای
280,000 تومان
درباره دوره این دوره در 20 ساعت آموزشی برگزار شده است. برای این دوره آزمون برگزار نمی‌شود و گواهی صادر…
2
280,000 تومان

الزامات تربیتی اندیشه شهید مطهری. ترم7

بدون امتیاز 0 رای
182,000 تومان
درباره دوره ترم7 دوره الزامات تربیتی شهید مطهری در 13 ساعت آموزشی برگزار شده است. در این ترم کتابهای انسان…
1
182,000 تومان

الزامات تربیتی اندیشه شهید مطهری. ترم6

بدون امتیاز 0 رای
192,500 تومان
درباره دوره ترم6 دوره الزامات تربیتی شهید مطهری در 13 ساعت و 45 دقیقه آموزشی برگزار شده است. در این…
1
192,500 تومان

الزامات تربیتی اندیشه شهید مطهری. ترم5

بدون امتیاز 0 رای
172,500 تومان
درباره دوره ترم5 دوره الزامات تربیتی شهید مطهری در 14 ساعت و 15 دقیقه آموزشی برگزار شده است. در این…
0
172,500 تومان

الزامات تربیتی اندیشه شهید مطهری. ترم4

بدون امتیاز 0 رای
217,000 تومان
درباره دوره ترم4 دوره الزامات تربیتی شهید مطهری در 15 ساعت و 30 دقیقه آموزشی برگزار شده است. در این…
0
217,000 تومان

الزامات تربیتی اندیشه شهید مطهری. ترم2

بدون امتیاز 0 رای
182,000 تومان
درباره دوره ترم2 دوره الزامات تربیتی شهید مطهری در 13 ساعت آموزشی برگزار شده است. در این ترم کتابهای جاذبه…
2
182,000 تومان

الزامات تربیتی اندیشه شهید مطهری. ترم1

بدون امتیاز 0 رای
213,500 تومان
درباره دوره ترم1 دوره الزامات تربیتی شهید مطهری در 15 ساعت و 20 دقیقه آموزشی برگزار شده است. در این…
12
213,500 تومان

اصول تربیتی اسلام بر اساس تدبر در قرآن

بدون امتیاز 0 رای
588,000 تومان
درباره دوره این بسته، از سری جلسات دوره آموزشیِ تربیت مشاور و پشتیبان تربیتی پیوند است که از سال 98،…
2
588,000 تومان
15%
تخفیف

الزامات تربیتی اندیشه شهید مطهری (ره)

بدون امتیاز 0 رای
1,386,000 تومان 1,178,100 تومان
درباره دوره این دوره در 99 ساعت آموزشی و طی 7 ترم از پائیز 97 تا  پائیز 99 برگزار شده…
21
1,386,000 تومان 1,178,100 تومان

تربیت مشاور و پشتیبان تربیتی پیوند (ترم2)

درباره دوره این دوره در 15ساعت آموزشی برگزار شده است. برای این دوره آزمون برگزار نمی‌شود و گواهی صادر نخواهد…
4
210,000 تومان

تربیت پسرانه

بدون امتیاز 0 رای
210,000 تومان
درباره دوره این دوره در 15ساعت آموزشی برگزار می‌شود. برای این دوره آزمون برگزار نمی‌شود و گواهی صادر نخواهد شد.
36
210,000 تومان

چالش‌ها و راهکارهای فضای مجازی

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان
درباره دوره این رویداد در 1 ساعت آموزشی ارائه شده است. برای این روبداد آزمون برگزار نمی‌شود و گواهی صادر…
221
10,000 تومان

تربیت مشاور و پشتیبان تربیتی پیوند (ترم1)

بدون امتیاز 0 رای
252,000 تومان
درباره دوره این دوره در 18 ساعت آموزشی ارائه شده است. برای این دوره آزمون برگزار نمی‌شود و گواهی صادر…
6
252,000 تومان

تربیت مشاور و پشتیبان تربیتی پیوند (ترم مقدماتی)

بدون امتیاز 0 رای
420,000 تومان
درباره دوره  دوره‌ی تربیت مشاور و پشتیبان تربیتی پیوند با هدف تربیت کارشناس در حوزه‌ی مشاوره تربیتی برگزار شده است.…
4
420,000 تومان

نظام مدرسه‌ای مطلوب، طرحی جایگزین برای نظام کنونی

بدون امتیاز 0 رای
17,000 تومان
درباره دوره این جلسه از سری جلسات دوره تربیت مشاور و پشتیبان تربیتی پیوند است که در 3 ساعت آموزشی…
30
17,000 تومان

الگوی تربیت اجتماعی دختران با رویکرد تمدنی

بدون امتیاز 0 رای
17,000 تومان
درباره دوره این جلسه از سری جلسات دوره تربیت دخترانه است که در 2 ساعت آموزشی برگزار شده است. برای…
302
17,000 تومان

راهکارهای تربیت نوجوان بر اساس رویکرد روان‌شناسی رشد

درباره دوره این جلسه از سری جلسات دوره کرامت1 است که در 3 ساعت و 37 دقیقه برگزار شده است.…
86
37,500 تومان

مهارت‌های مشاوره جنسی و جنسیتی

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان
درباره دوره این جلسه از سری جلسات دوره تربیت مشاور و پشتیبان تربیتی است که در 3 ساعت و 27…
21
35,000 تومان

اصول و فنون مشاوره

بدون امتیاز 0 رای
28,000 تومان
درباره دوره این دوره از سری جلسات دوره تربیت مشاور و پشتیبان تربیتی است که در 2 ساعت و 47…
22
28,000 تومان

یادگیری تعاملی و مدرسه پنهان

بدون امتیاز 0 رای
27,500 تومان
درباره دوره ین جلسه، از سری جلسات دوره کرامت1 است که در تابستان 96 و در 3 ساعت آموزشی برگزار…
18
27,500 تومان

مهارت‌های مشاوره خانواده

بدون امتیاز 0 رای
33,000 تومان
درباره دوره این جلسه از سری جلسات دوره تربیت مشاور و پشتیبان تربیتی است که در 3 ساعت و 20…
215
33,000 تومان

تربیت فرزندان به عنوان سرباز امام زمان (عج)

5.00 1 رای
14,000 تومان
درباره دوره این دوره از سری جلسات دوره کادرپروری است که در 1 ساعت آموزشی برگزار شده است. برای این…
279
14,000 تومان

مدیریت بلوغ و تربیت جنسی

5.00 1 رای
15,000 تومان
درباره دوره این دوره در 1 ساعت آموزشی برگزار شده است. برای این دوره، آزمون برگزار نمی‌شود و گواهی صادر…
252
15,000 تومان

نقش تغذیه مناسب در یادگیری بهتر

بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان
درباره دوره این دوره در 2 آموزشی برگزار شده است. برای این دوره آزمون برگزار نمی‌شود و گواهی صادر نخواهد…
27
15,000 تومان

آشنایی با تحولات دوران نوجوانی دختران

بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان
درباره دوره ? این جلسه از سری جلسات دوره تربیت دخترانه است که در 2 ساعت آموزشی برگزار شده است.…
87
15,000 تومان

روش های تربیت کودکان و نوجوانان پسر درخانه ومدرسه

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
درباره دوره  این رویداد در 2 ساعت آموزشی برگزار شده است. برای این رویداد آزمون برگزار نمی‌شود و گواهی صادر…
61
17,500 تومان

مهارت های کلاس داری

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان
درباره دوره این دوره در 10 ساعت آموزشی برگزار شده است. برای این دوره آزمون برگزار نمی‌شود و گواهی صادر…
219
100,000 تومان

شیوه‌های نوین تدریس مقطع ابتدایی

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
درباره دوره ? این رویداد در 2 ساعت آموزشی برگزار شده است. ? برای این رویداد آزمون برگزار نمی‌شود و…
55
20,000 تومان

معرفی مربی مطلوب

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان
درباره دوره ? این رویداد در 1 ساعت آموزشی برگزار شده است. ? برای این رویداد آزمون برگزار نمی‌شود و…
33
10,000 تومان

آشنایی با فنون ارتباط موثر

4.50 2 رای
32,500 تومان
درباره دوره  این رویداد در 3 ساعت و 10 دقیقه برگزار شده است. برای این رویداد آزمون برگزار نمی‌شود و…
72
32,500 تومان

تربیت اقتصادی دانش‌آموزان و راهکارها

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
درباره دوره  این رویداد در 2 ساعت آموزشی برگزار شده است. برای این رویداد آزمون برگزار نمی‌شود و گواهی صادر…
12
20,000 تومان

اصول تربیت مشترک دخترانه و پسرانه

درباره دوره این رویداد در 1 ساعت آموزشی برگزار شده است. برای این رویداد آزمون برگزار نمی‌شود و گواهی صادر…
249
10,000 تومان

تغذیه در دوران بلوغ

بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان
درباره دوره ? این رویداد در 2 ساعت آموزشی برگزار شده است. ? برای این رویداد آزمون برگزار نمی‌شود و…
33
15,000 تومان

مهد کودک مطلوب یا مربی مطلوب

بدون امتیاز 0 رای
7,500 تومان
درباه دوره ? این رویداد در 1 ساعت آموزشی برگزار شده است. ? برای این رویداد آزمون برگزار نمی‌شود و…
24
7,500 تومان

بستری برای رشد

بدون امتیاز 0 رای
37,500 تومان
درباره دوره ? این رویداد در 4 ساعت آموزشی برگزار شده است. ? برای این رویداد آزمون برگزار نمی‌شود و…
9
37,500 تومان

نقش بازی در آموزش و تربیت کودکان

بدون امتیاز 0 رای
12,500 تومان
درباره دوره ? این رویداد در 2ساعت آموزشی برگزار شده است. ? برای این رویداد آزمون برگزار نمی‌شود و گواهی…
49
12,500 تومان

مهارت‌های پیشگیری از بحران‌های دوران بلوغ پسران

3.00 1 رای
12,500 تومان
درباره دوره  این رویداد در 1ساعت آموزشی برگزار شده است. برای این رویداد آزمون برگزار نمی‌شود و گواهی صادر نخواهد…
98
12,500 تومان

راهکارهای رسانه‌ای برای والدین

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان
درباره دوره ? مدت زمان این رویداد 30 دقیقه است. ? برای این رویداد آزمون برگزار نمی‌شود و گواهی صادر…
98
5,000 تومان

نقش قصه گویی در تربیت

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
درباره دوره این رویداد از سلسله جلسات سیر مطالعاتی آثار استاد عباسی ولدی است که در 5 ساعت آموزشی برگزار…
8
45,000 تومان

نقش الگو در تربیت

بدون امتیاز 0 رای
50,000 تومان
درباره دوره ? این رویداد از سلسله جلسات سیر مطالعاتی آثار استاد عباسی ولدی است که در 5 ساعت آموزشی…
16
50,000 تومان

بسته آموزشی تربیت جنسی

5.00 1 رای
280,000 تومان
ضرروت برگزاری دوره تربیت جنسی کودک یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین مسائل حوزه‌ تربیت است، زیرا نقشی مهم در آینده…
29
280,000 تومان

ریشه پرخاشگری نوجوانان

بدون امتیاز 0 رای
12,000 تومان
درباره دوره ? این رویداد در پاییز 98 در 2ساعت آموزشی برگزار شده است. ? برای این رویداد آزمون برگزار…
106
12,000 تومان

آشنایی با فنون مشاوره

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان
درباره دوره ? این جلسه از سری جلسات دوره پیوند مقدماتی است که در تابستان 98 و در 3 ساعت…
20
40,000 تومان

کلیات خانواده در اسلام

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
درباره دوره این جلسه از سری جلسات دوره پیوند مقدماتی است که در تابستان 98 و در 3 ساعت آموزشی…
5
20,000 تومان

آشنایی با اختلالات روان شناسی

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان
درباره دوره این جلسه از سری جلسات دوره پیوند مقدماتی است که در تابستان 98 و در 3 ساعت آموزشی…
42
25,000 تومان

مهارت‌های همسرداری زن و شوهر

1.00 1 رای
28,000 تومان
درباره دوره ? این جلسه از سری جلسات دوره پیوند مقدماتی است که در تابستان 98 و در 4ساعت آموزشی…
104
28,000 تومان

آشنایی با الزامات تربیت در محیط مسجد

5.00 1 رای
20,000 تومان
درباره دوره این جلسه از سری جلسات دوره کرامت4 است که در 2 ساعت آموزشی برگزار شده است. برای این…
26
20,000 تومان

آشنایی با الزامات تربیت در محیط هیئت

درباره دوره این جلسه از سری جلسات دوره کرامت4 است که در 1ساعت آموزشی برگزار شده است. برای این جلسه…
40
8,000 تومان

آشنایی با الزامات تربیت در محیط رسانه

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
درباره دوره این جلسه از سری جلسات دوره کرامت4 است که در 2 ساعت آموزشی برگزار شده است. برای این…
15
20,000 تومان

آشنایی با الزامات تربیت در محیط اقتصادی و حرفه‌ای

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
درباره دوره این جلسه از سری جلسات دوره کرامت4 است که در 2 ساعت آموزشی برگزار شده است. برای این…
6
20,000 تومان

آشنایی با الزامات تربیت در مجالس مذهبی

درباره دوره این جلسه از سری جلسات دوره کرامت4 است که در 1 ساعت آموزشی برگزار شده است. برای این…
8
10,000 تومان

آشنایی با الزامات تربیت در محیط مدرسه

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان
درباره دوره این جلسه از سری جلسات دوره کرامت4 است که در 1 ساعت آموزشی برگزار شده است. برای این…
32
10,000 تومان

آشنایی با الزامات تربیت در محیط دفاع مقدس

درباره دوره ? این جلسه از سری جلسات دوره کرامت4 است که در 1 ساعت آموزشی برگزار شده است. ?…
5
12,000 تومان

آشنایی با الزامات تربیت در محیط خانواده

? این جلسه از سری جلسات دوره کرامت4 است که در 2 ساعت آموزشی برگزار شده است. ? برای این…
19
24,000 تومان

الزامات تربیتی شبکه تلویزیونی کودک و نوجوان

درباره دوره این جلسه از سری جلسات دوره آموزشی کرامت3 است که در تابستان 98 و در 2ساعت آموزشی برگزار…
14
28,000 تومان

رویکرد انتقادی به مبانی روانشناسی مدرن و نحوه نفوذ آن در ایران

بدون امتیاز 0 رای
42,000 تومان
درباره دوره  این جلسه، از سری جلسات دوره کرامت3 است که در تابستان 98 در 3 ساعت آموزشی برگزار شده…
39
42,000 تومان

شناخت ویژگی‌های زن و مرد و نقش آن در استحکام زندگی مشترک

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
درباره دوره این رویداد در زمستان 99 و در 2 ساعت آموزشی برگزار شده است. برای این رویداد آزمون برگزار…
234
20,000 تومان

فضای مجازی و اینترنت، کارکردها و آسیبهای تربیتی

بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان
درباره دوره ? این رویداد در بهار 98 و در 2 ساعت آموزشی برگزار شده است. ? این جلسه، در…
27
15,000 تومان

چیستی و چرایی تربیت اقتصادی

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان
درباره دوره ? این رویداد در خرداد 97 و در 4 ساعت آموزشی برگزار شده است. ? این جلسه در…
4
40,000 تومان

کارگاه مجازی اردوداری

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان
درباره دوره این کارگاه در 3 ساعت آموزشی برگزار شده است. برای این کارگاه، آزمون برگزار نمی‌شود و گواهی صادر…
159
40,000 تومان

شناخت نیاز و علائق کودک زیر هفت سال

بدون امتیاز 0 رای
14,000 تومان
درباره دوره این جلسه از سلسله جلسات دوره تربیت مربی مهد است که در 1 ساعت آموزشی برگزار شده است.…
141
14,000 تومان

راهکارهای اخلاقی در زمینه تربیت دختران نوجوان

1.00 1 رای
34,000 تومان
درباره دوره این جلسه در دوره مجازی تربیت دخترانه، در بهار 99 و در 4 ساعت آموزشی برگزار شده است.…
38
34,000 تومان

چیستی و چرایی تربیت در صحنه عمل

بدون امتیاز 0 رای
42,000 تومان
درباره دوره  این جلسه از سری جلسات دوره آموزشی کرامت3 است که در تابستان 98 و در 3 ساعت برگزار…
44
42,000 تومان

تربیت اسلامی بر اساس رویکرد ولایی

بدون امتیاز 0 رای
42,000 تومان
درباره دوره این جلسه از سری جلسات دوره آموزشی کرامت2 است که در تابستان 97 و در 3ساعت برگزار شده…
6
42,000 تومان

جایگاه ولایت در نظام تربیت اسلامی

بدون امتیاز 0 رای
30,000 تومان
درباره دوره ? این جلسه از سری جلسات دوره آموزشی کرامت3 است که در تابستان 98 و در 3ساعت برگزار…
1
30,000 تومان

مقایسه جایگاه و مبانی تربیت در تمدن اسلامی و غربی

بدون امتیاز 0 رای
42,000 تومان
درباره دوره ? این جلسه از سری جلسات دوره آموزشی کرامت3 است که در تابستان 98 و در 3ساعت برگزار…
14
42,000 تومان

نگاهی به سلامت جسمانی و روانی بلوغ دختران

بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان
درباره دوره این جلسه در دوره مجازی تربیت دخترانه، در بهار 99 و در 2 ساعت آموزشی برگزار شده است.…
23
15,000 تومان

راهکارهای شکل گیری هویت انقلابی دختران

بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان
درباره دوره ? این جلسه در دوره مجازی تربیت دخترانه، در بهار 99 و در 2 ساعت آموزشی برگزار شده…
22
15,000 تومان

سواد رسانه‌ای

بدون امتیاز 0 رای
54,000 تومان
درباره رویداد ? این رویداد در آذر سال 1396 در 6 ساعت آموزشی برگزار شده است. ? برای این رویداد…
16
54,000 تومان

تأثیر رابطه زوجین بر تربیت فرزند

بدون امتیاز 0 رای
16,000 تومان
درباره دوره ? مدت زمان این بسته 2 ساعت آموزشی است. ? برای این بسته آزمون برگزار نمی‌شود و مدرک…
83
16,000 تومان

تربیت جنسی

بدون امتیاز 0 رای
27,000 تومان
درباره محصول  این رویداد در آذر 97 و در 2 ساعت آموزشی برگزار شده است. محتوای این جلسه در بسته…
22
27,000 تومان

مدیریت ارتباط و تعامل با والدین دانش آموزان

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان
درباره محصول ? مدت زمان این بسته  8 ساعت آموزشی است. ? برای این بسته آزمون برگزار نمی‌شود و مدرک…
23
80,000 تومان

تربیت اقتصادی

بدون امتیاز 0 رای
90,000 تومان
درباره دوره ? مدت زمان این بسته 10 ساعت آموزشی است. ? برای این بسته آزمون برگزار نمی‌شود و مدرک…
8
90,000 تومان

بسته آموزشی کرامت4

بدون امتیاز 0 رای
280,000 تومان
درباره دوره ? در نگاه توحیدی و اسلامی، تربیت انسان امری بسیار پر اهمیت است و کسی که خود را…
8
280,000 تومان

تربیت رسانه‌ای

بدون امتیاز 0 رای
90,000 تومان
درباره دوره ? مدت این دوره 10 ساعت آموزشی است. ? این دوره در اسفند 1399 برگزار شده است. ?…
17
90,000 تومان

آشنایی با بازی‌های رایانه‌ای و نحوه مدیریت والدین

بدون امتیاز 0 رای
42,500 تومان
درباره دوره  این بسته در 4 ساعت آموزشی برگزار شده است. برای این بسته آزمون برگزار نمی‌شود و گواهی ارائه…
10
42,500 تومان

الزامات تربیتی عصر انتظار

5.00 1 رای
20,000 تومان
ضرورت دوره ? تربیت زمینه‌ساز عصر ظهور به مثابۀ بازپروری تمامی استعدادها و خلاقیت‌های افراد و جوامعی است که با…
11
20,000 تومان

یادگیری مسئله محور

بدون امتیاز 0 رای
50,000 تومان

http://dl.keraamat.ir/www/yadgiri%20masale%20mehvar/Azin2.mp4

49
50,000 تومان

بررسی مسائل دوران بلوغ پسران

3.00 1 رای
12,500 تومان
درباره محصول  این بسته در 2 آموزشی ارائه می‌شود. برای این بسته، آزمون برگزار نمی‌شود و گواهی صادر نخواهد شد.…
136
12,500 تومان