عضو هیات علمی(استادیار) دانشگاه علوم پزشکی ارتش

عضو شورای راهبردی طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی آجا

عضو کارگروه نظام سلامت در اسلام معاونت طب سنتی وزارت بهداشت