?تحصیلات

  • کارشناسی مهندسی پلیمر
  • کارشناسی ارشد MBA
  • کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت
  • دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

 

? سوابق شغلی

  • مدیرعامل مؤسسه مطالعات راهبردی تعلیم و تربیت برهان
  • مدیر مجتمع آموزشی فرهیختگان سراج
  • طراح برنامه ‌درسی، دبیر و مشاور مدارس
  • پژوهشگر و طراح در حوزه‌های تعلیم و تربیت و فضای مجازی